Aby praca odbywała się w uporządkowany i przede wszystkim pozbawiony niepotrzebnego ryzyka sposób, instalatorzy nie powinni omijać poszczególnych części instrukcji bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z transformatorami energetycznymi osoby przeszkolone są zobowiązane do wykonania poniższych czynności:

  1. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją instalacji i uruchomienia
  2. Jeśli chcesz rozpocząć jakiekolwiek czynności, upewnij się, że transformator energetyczny jest odłączony od napięcia zasilającego
  3. Nie podłączaj napięcia zasilającego zanim podłączysz sprawne uziemienie
  4. Nie można znajdować się w bezpośredniej bliskości transformatora ani również demontować żadnych elementów ochronnych bez uprzedniego odłączenia i uziemienia
  5. Absolutnie zabrania się opierania i umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na cewkach średniego napięcia.

Zawsze dbaj o bezpieczeństwo podczas instalacji transformatora średniego napięcia!

Zdanie jakie stale wybrzmiewa w naszej firmie to: „Człowiek i bezpieczeństwo, a potem jakość produktu – w to warto inwestować”. Nie moglibyśmy więc zamknąć tej serii bez przypomnienia o zwiększaniu bezpieczeństwa. Chodzi o nas samych, jak i osoby, które z nami pracują. Zawsze należy pamiętać, że jakiekolwiek czynności przy transformatorze sn, na przykład podnoszenie, przemieszczanie czy transport, mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowany, doświadczony w tego rodzaju działaniach personel. Osoby pracujące przy transformatorach muszą być przeszkolone w zakresie prawidłowego użytkowania, montażu czy transportu. Równie ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń dla wykonujących określone prace jak i dla współpracowników czy osób postronnych. Oczywiście nigdy nie chcemy zapominać o środkach ochrony osobistej takich jak: kask, rękawice, obuwie ochronne. Poza tym stosuj się do wszystkich znaków zakazu, nakazu i zwracaj uwagę tym, którzy takie zasady lekceważą. Pamiętaj, że zabronione jest przechodzenie pod strefą załadunku, przeładunku czy zatrzymywanie się i stanie pod zawieszonym ładunkiem. Nigdy nie lekceważmy norm bezpieczeństwa i nie sprowadzajmy na siebie niepotrzebnego ryzyka. Dzięki temu zadbamy o komfort nas samych i innych.

Recommended Posts