Dzisiaj kilka słów o przyjęciu i magazynowaniu transformatora.

Nasz transformator suchy żywiczny wysyłamy z fabryki w Gliwicach jako urządzenie całkowicie zmontowane i przygotowane do podłączenia zarówno od strony górnego, jak i dolnego napięcia. Odbierając swój transformator SN warto zwrócić uwagę na kilka czynności kontrolnych. Zarówno w magazynie klienta jak i na placu budowy powinno się sprawdzić:

A. Zaciski SN: położenie i moment obrotowy dokręconych śrub.
B. Zaciski nN: pozycje i średnice otworowania.
C. Zacisk neutralny: średnice i pozycjonowanie otworowania.
D. Uchwyty do podnoszenia: należy sprawdzić czy nie przesunęła się konstrukcja ramy.
E. Zaczepy regulatora napięcia: pozycję i moment obrotowy dokręconych śrub.
F. Zaciski uziemienia: pozycjonowanie i weryfikacja czy nie zostały mechanicznie uszkodzone.
G. Otwory holownicze: pozwalają zweryfikować położenie dolnej ramy.
H. Podwozie z kółkami: obecność i średnice kółek.
I. Skrzynka przyłączeniowa do czujników temperatury PT-100: ewentualne uszkodzenia mechaniczne oraz podłączenie term sond PT-100.
J. Tabliczkę znamionową – zobacz czy widniejące tam dane są zbieżne z danymi przedstawionymi w dokumentach przewozowych i raportach z testów transformatora.
K. Opakowanie i sam transformator SN – uważnie przyjrzyj się czy nie posiadają żadnych uszkodzeń.
L. Pozycje posadowienia cewek nN i SN i odległości pomiędzy nimi oraz pomiędzy rdzeniem a cewką nN

tabliczka znamionowa transformatora SN producenta LefPolandPo dostarczeniu transformatora, ale jeszcze przed jego rozpakowaniem, zaleca się odczekać od 8 do 24 godzin.

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy występuje duża różnica temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz. Pozostawienie transformatora na ten czas, pozwoli mu osiągnąć temperaturę pomieszczenia. Dzięki temu unikniemy ewentualnego pojawienia się skroplin na powierzchni zwojów. Transformator suchy żywiczny musi być przechowywany w zadaszonym, czystym i suchym pomieszczeniu, nawet jeśli posiada obudowę ochronną. Temperatura przechowywania nigdy nie może być niższa niż –25° C, ani wyższa niż 40° C. Opakowanie należy przechowywać do czasu instalacji. Gdyby podczas czynności kontrolnych wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości należy to bezzwłocznie zgłosić. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty dostawy nie zostaną przekazane żadne reklamacje o nieprawidłowościach i wadach, uznajemy, że transformator został dostarczony w idealnym stanie. Po tym czasie producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, co może się stać z transformatorem podczas jego eksploatacji, ani też za ewentualne tego konsekwencje.

Recommended Posts