dławik torowy

Dzisiaj kilka słów o dławikach kolejowych. Krótko mówiąc, jest to cewka, która znajduje się na rdzeniu transformatora energetycznego. Jego zadaniem jest przepuszczanie powrotnych prądów trakcyjnych, w miejscu izolowanego złącza szynowego, a także zapewnienie odpowiedniego natężenia prądu i napięcia w obwodach torowych.

Budowa dławika kolejowego.

W skład każdego dławika torowego wchodzi rdzeń, który jest zamknięty jarzmem. Na rdzeń nawinięte są dwa rodzaje uzwojeń. Pierwszy, to uzwojenia trakcyjne- są one zbudowane z dwóch jednakowych cewek, o niewielkiej liczbie zwojów. Drugi rodzaj, to uzwojenia dodatkowe, rezonansowe. Uzwojenia są ze sobą sprzężone na tym samym rdzeniu, do którego dołączony jest kondensator. Całość jest zamknięta w obudowie, która chroni przed czynnikami szkodliwymi.

Montowanie dławików kolejowych.

Dławiki kolejowe są umieszczane przy złączach izolowanych i muszą zostać zamontowane zgodnie z wytycznymi. Odstępy izolacyjne pomiędzy poszczególnymi częściami metalowymi, a tymi przewodzącymi prąd, muszą wynosić co najmniej 10 mm. To samo tyczy się odstępów izolacyjnych pomiędzy obwodami magnetycznymi, a innymi częściami metalowymi dławika.

transformatory dla koleji

Specyfikacja, działanie i zastosowanie.

Dławiki kolejowe są specjalnie dostosowane do przemysłu kolejowego. Aby spełnić powszechnie przyjęte wymogi, wyposaża się je we wkład uszczelniający. Muszą również być wysoko odporne na zagrożenia pożarowe. Służą do oddzielenia torowego obwodu SRK od obwodu zasilania trakcji elektrycznej. Na liniach kolejowych jako przewody, odpowiadające obwodom zasilania silników trakcyjnych, najczęściej wykorzystuje się szyny kolejowe. Jeśli natężenie prądu trakcyjnego jest za wysokie lub odcinki izolowane mają od kilkuset metrów do kilku kilometrów, wówczas konieczne jest zmniejszenie spadku napięcia. W tym celu korzysta się z dwóch toków szyn jako przewodu powrotnego. Aby jednak dławik torowy mogły prawidłowo działać, trzeba je od siebie odseparować. Innym rodzajem zastosowania dławików torowych jest przenoszenie sygnałów (z obwodów blokady- obwodu torowego, z obwodu torowego- obwodów blokady). Dławik kolejowy może też służyć do separacji poszczególnych obwodów, jednak tylko, gdy częstotliwości prądu trakcyjnego i prądu sygnałowego będą różne.

Dzięki najwyższej jakości naszych produktów, potwierdzonych zamówieniami z włoskich kolei dużych prędkości, w każdym składzie kolejowym możemy czuć się bezpieczni

Pozdrawiamy Zespół LEF 😊

Recommended Posts