wentylacja transformatorów średniego napięcia

Transformator suchy ma za mało mocy? Jest mu za Ciepło?

Nie ma problemu, już dajemy wentylator!

Transformatory suche żywiczne w czasie pracy generują straty wywołane przepływem prądu magnesującego rdzeń i przepływem przez uzwojenia. Emitowane ciepło jest uwalniane do pomieszczenia, w którym znajduje się transformator SN. Aby spełnić warunki, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego urządzenia – należy dbać o prawidłowy poziom temperatury. Dostosowując siłę wentylacji komory transformatorowej do ilości generowanego przez transformator ciepła. Miejsce i sposób ustawienia transformatora średniego napięcia, ma duże znaczenie i realnie wpływa na skuteczność wentylacji. Na przykład transformatory instalowane w obudowach ochronnych muszą być umieszczone co najmniej 25 cm od ścian. Natomiast te ustawiane bez kółek, muszą mieć minimalnie 15 cm przerwy od podłogi. 

Wszystko to umożliwia między innymi odpowiednią cyrkulację powietrza, pomiędzy rdzeniem transformatora suchego a cewkami niskiego napięcia i pomiędzy cewkami niskiego napięcia a cewkami średniego napięcia. Jednak w sytuacji, gdy wentylacja nie działa prawidłowo, dopływ świeżego powietrza jest ograniczony lub transformator jest przeciążany. Należy wprowadzić inne rozwiązanie wymuszające ruch powietrza pomiędzy poszczególnymi częściami transformatora. Jednym ze sposobów jest zamontowanie wentylatorów, co pozwoli wymusić obieg powietrza. Takie dodatkowe wyposażenie wspomaga pracę i działanie naszych transformatorów suchych a co najważniejsze zwiększa bezpieczeństwo użytkowania danej jednostki. Dzięki wentylatorom nie musimy się obawiać, że dopuszczalna temperatura pracy transformatora zostanie przekroczona. To z kolei daje nam gwarancję długotrwałego i bezproblemowego użytkowania.

Cel zestawu wentylacyjnego w transformatorze sucho żywicznym.

wentylacja transformatora

Musimy jednak pamiętać o głównym celu projektowania zestawów wentylacyjnych jakie jest wspomaganie systemu odbierania ciepła. Należy pamiętać, że do efektywnej pracy niezbędna jest prawidłowo zaprojektowana wentylacja komory transformatorowej. A więc nie chodzi o zapewnienie przepływu powietrza przez komorę transformatorową a o wymuszeniu ruchu powietrza pomiędzy rdzeniem, cewkami nN i cewkami SN.

Montowane przez nas wentylatory w transforatorze suchym uruchamiają się automatycznie w zależności od temperatury, którą precyzyjnie mierzą standardowo zainstalowane sondy PT-100, a sterowniki CT – 4 w połączeniu z CT-200 wykonuje całą pracę.

Zobaczcie sami, jak wygląda to w praktyce 😜

Recommended Posts