transport transformatora

Transport transformatora to nie problem!

Naszą serię zaczniemy od transportu i prawidłowego zabezpieczenia transformatorów na jego czas. Każdy wyprodukowany transformator, jest zabezpieczany na czas transportu folią ochronną typu stretch, bezpośrednio pod którą znajdują się: protokół prób, deklaracja zgodności, oraz instrukcja użytkowania. Transformator energetyczny jest dostarczany jako urządzenie całkowicie zmontowane i przygotowane do podłączenia. Na czas transportu demontowane są kółka, które znajdują się na konstrukcji wsporczej transformatora. Podczas transportu i zabezpieczeniu ładunku należy pamiętać o kilku podstawowych warunkach.

Bezpieczny transport transformatora SN z producentem Lef Poland

Po pierwsze transformatory muszą być odpowiednio ustawione. Zamawiając transport pamiętaj, że transformatory nie mogą się stykać, dlatego podając potrzebna ilość powierzchni naczepy do długości transformatora dodaj najlepiej 20-30 centymetrów. Oczywiście nie możemy ustawiać transformatorów na szerokość naczepy. Ponieważ wysoki środek ciężkości podczas hamowania mógłby doprowadzić do przewrócenia się przewożonych transformatorów. Bezpieczne, najlepsze i przetestowane przez nas rozwiązanie pokazano na zdjęciach.

Jak zabezpieczyć transformator podczas transportu.

Po drugie mocując pasy należy zwracać szczególną uwagę, aby nie dociskać żadnych elementów transformatora poza konstrukcją służącą do tego celu. Zwracaj uwagę czy pasy nie dociskają np. mostka grupy połączeń po stronie SN, wyprowadzeń nN, przewodów sensorów PT-100 wprowadzonych do skrzynki zaciskowej. Nie wolno mocować pasów do uchwytów służących do podnoszenia transformatora. Jedynie dopuszczalne jest wykorzystanie zewnętrznych otworów w metalowej konstrukcji jak pokazano to na ostatniej grafice. Tak zabezpieczony transformator bezpiecznie dotrze do miejsca rozładunku.

Jeśli zamówisz transformator u nas – możesz także powierzyć nam jego transport!

Warto podczas zamówienia transformatora wskazać czy dostawą ma zając się producent transformatora czy dokonujemy odbioru we własnym zakresie. Trzeba mieć na uwadze że nie każda firma transportowa wie jak transportować transformator i jak należy go ustawiać na przyczepie. Często z tego powodu dochodzi do błędnych wycen w transporcie. Dlatego warto zapytać czy firma ma doświadczenie w transporcie takiego gabarytu.

Zapraszamy do skorzystania z formularza i zamów u nas transformator online!

Recommended Posts