serwis transformatorów sn

Konserwacja transformatora średniego napięcia, to niezwykle ważny temat. Tak to już jest, że aby coś mogło służyć nam przez lata, musi być zadbane.  Nie inaczej jest z transformatorami dystrybucyjnymi, średnich napięć, niskich napięć i każdym innym urządzeniem.

Podstawowe czynności konserwacyjne transformatorów SN:

Dokręcanie części mechanicznych transformatora suchego żywicznego.

Transformator średniego napięcia podczas pracy generuje liczne wibracje, o czym pisaliśmy już w jednym z artykułów. Producenci transformatorów nie są w stanie tego całkowicie wyeliminować, a jedynie ograniczać. Nie zmienia to jednak faktu, że części wchodzące w skład transformatora, posiadające części ruchome czy przymocowane za pomocą śrub, mogą ulec poluzowaniu. Właśnie dlatego zaleca się nie rzadziej niż raz do roku sprawdzać i dokręcać ewentualne części za pomocą klucza dynamometrycznego, zgodnie ze wskazanym w DTR-ce momentem obrotowym. Gdyby doszło do zerwania gwintu lub uszkodzenia śrubunku konieczny jest kontakt z serwisem LEF Poland.

Czyszczenie uzwojeń, kratek, cewek z brudu, kurzu oraz innych zanieczyszczeń podczas eksploatacji transformatora średniego napięcia.

Jeśli transformator SN  pracuje w nieszkodliwym dla siebie miejscu, proces ten powinien być powtarzany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na rok. Natomiast jeśli przez swoje umiejscowienie, jest narażony na szczególne zabrudzenia, a otoczenie jest znacznie zakurzone, kontrola powinna następować częściej. Aby oczyścić transformator energetyczny z niepożądanych ciał obcych, potrzeba dobrego odkurzacza oraz czystego, skompresowanego powietrza. To ważne, aby wszystkie szczeliny wentylacyjne pomiędzy uzwojeniami były całkowicie czyste. Umożliwia to swobodny przepływ powietrza, a także minimalizuje ryzyko wystąpienia uszkodzenia transformatora.

Kontrola przekaźników temperaturowych transformator średniego napięcia.

Z częstotliwością nie rzadszą niż co 6 miesięcy należy wykonać kontrolę termo sensorów oraz przekaźnika temperaturowego. W tym celu należy uruchomić program „TEST” i jeżeli urządzenie nie pokazuje błędu można dalej bezpiecznie użytkować transformator.  Jeżeli natomiast pojawia się sygnał błędu należy niezwłocznie poinformować serwis LEF Poland celem dokonania specjalistycznego przeglądu. Dzięki takiemu działaniu zapewnione zostanie prawidłowe działanie czujników temperatury i zwiększy gwarancję długiej pracy transformatora sn.

Kontrola uzwojeń transformatora średniego napięcia.

Pomiary rezystancji uzwojeń dadzą nam obraz technicznego stanu transformatora średniego napięcia. Poluzowane lub uszkodzone połączenia na wyprowadzeniach uzwojeń, mogą doprowadzić do wielu awarii, dlatego tak istotne jest ich sprawdzanie. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy dokręcić zaciski za pomocą klucza dynamometrycznego z uwzględnieniem momentu obrotowego podanego w DTR-ce.

Korzyści wynikające z regularnej konserwacji transformatora sn:

Wykonywanie kontroli rzetelnie i regularnie pozwala zawczasu dostrzec elementy wymagające niewielkiej poprawy. Jak więc widać prace konserwacyjne, choć proste, nie są błahą sprawą i zwiększają żywotność pracy transformatora. Jest to też jeden z podstawowych elementów dbania o bezpieczeństwo. Pominięcie nawet jednego z etapów prac konserwacyjnych np. czyszczenia, może doprowadzić do zebrania się nadmiaru kurzu czy innych elementów, co stanowi poważne zagrożenie i może skutkować poważną awarią transformatora. Nie można więc tego lekceważyć!

Recommended Posts