Jakiekolwiek przemieszczanie transformatora energetycznego, nawet to niewielkie, w celu ustawienia urządzenia w pozycji docelowej, musi odbywać się za pomocą specjalnych narzędzi. Zaleca się do tego stosowanie:

  • pierścieni do podnoszenia
  • odpowiednich haków holowniczych
  • specjalnego drążka

 

Można ich jednak używać wyłącznie w miejscach do tego przewidzianych. To znaczy w dolnej części konstrukcji, a nie na rdzeniu magnetycznym czy uzwojeniach. Niedopuszczalne jest też podnoszenie transformatora przez wprowadzenie wideł wózka widłowego w części górnej rdzenia. Poza tym transformator można przenosić tylko w pozycji pionowej. Górna część konstrukcji wzmacniającej jest wyposażona w 4 uszy do zaczepiania lin. Służą one do podnoszenia transformatora sn, które należy wykonać tak, aby liny tworzyły między sobą kąt nie większy niż 60º. Musimy zwracać uwagę, by napięcie lin zwiększało się stopniowo. Podnosząc transformator unikamy też jego przechylania, które może spowodować przewrócenie. Dzięki temu unikniemy nagłego wstrząsu lub upadku transformatora. Jeśli transformator ma obudowę ochronną, trzeba zdjąć pokrywę i dopiero wtedy zaczepić liny.

Prosimy o zpoaznianie się z informacją jak prawidłowo przyjmować i magazynować  transformator suchy żywiczny.

Recommended Posts